2021-06-17 20:23:25

Camera obscura u našoj školi

Učenici 3.g2 razreda, Sara Bradvić, Martina Cerovac, Karla Fabijanić, Ela Franjević, Tin Fresl, Luka Lovrinović i Alessandro Matić nakon upoznavanja principa rada camere obscure na nastavi fizike odlučili su primjeniti svoje znanje i pretvoriti kabinet fizike u preteču fotoaparta.

 Njihovu izvedbu možete pogledati ovdje. Prilikom izrade uvijek inspirirani Tin Fresl napisao je pjesmu:

Tamna komora

Obrnuta slika u realnom svijetu
U mraku obasjava cijelu planetu
Kroz rupicu malu svjetlost ulazi
Prostoriju dobro zamrači, pazi
Tamna je komora da vincijevo djelo
Obrnuto je prikazao cijelo selo
Od nje su nastali fotoaparati
Pa ako želiš komoru, brate masno plati
Al za sliku lijepu vrijedi malo rizika
Zaista je čudesna ta naša fizika

Srednja škola Jastrebarsko